Sürdürülebilirlik

Çevre Koruma ve Atık Yönetimi Politikası

İşletmemizde çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz.

Devamı

Çocuk Hakları Politikası

Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur.

Devamı

Enerji Verimliliği Politikası

Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için hedefler belirliyoruz.

Devamı

Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Politikası

İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.

Devamı

Sürdürülebilir Satın Alma Politikası

Sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimizin/çözüm ortaklarımızın;

Devamı